de familie Pul in de Hanze tijd


De familie Pul in Lubeck en Thorn in de Hanze tijd
* = geboren , born  ? = omstreeks , around
Schöffe =  in de Middeleeuwen : lekenrechter
Lübeck = in de Middeleeuwen de belangerijkste Hanzestad.
Danzig , Thorn = resp. het huidige Gdansk , Torun in Polen
bron : Lemmel - Archiv
Het verhaal over Herman Budding geb. 1405
 Ook nu wonen er nog mensen  met de familienaam Pul in Polen . We hebben geprobeerd met ze in contact te komen  . Dat is tot op heden niet gelukt.
Even today there are people with the familyname Pul living in Poland. We have tried to contact them. We haven't succeeded up till now .
 contact : Henk Pul

© Alle gegevens en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van The Pul Project of van de verschillende bijdragende familie's. Zonder schriftelijke toestemming van The Pul Project mag  niets gekopieerd of gelinkt worden.
© All information and pictures on this site are the property of The Pul Project or of the different  family's. Without written permission from The Pul Project nothing may be copied or linked.