Namen: Pul en zijn synoniemen


Pul kent vele synoniemen. Vanaf de eerste vermelding varieert de schrijfwijze enorm. Omdat toen, in de Middeleeuwen, slechts enkelen het lezen en schrijven machtig waren werd de naam oraal van generatie op generatie overgedragen en alleen bij speciale gelegenheden schriftelijk vastgelegd. Dan ook was de schrijfwijze afhankelijk van de achtergrond van de schrijver. Waar de schrijver was opgegroeid , welke opleiding de schrijver had genoten, en of de schrijver een kerkelijke danwel seculiere achtergrond had.
   Phufl       Pfuhl