TIJDLIJN:-748 BC
Tiglath-Pileser III    [ 11 ] uit de bijbel bekend als Pul of Pu'lu komt aan de macht in Assyrie
-727 BC
Tiglath-Pileser III / Pul of Pu'lu sterft
0
Jaar 0 : begin van de jaartelling
2 april 747 of 748
Karel de Grote , geboren    [ 12 ]
9 oktober 768
Karel de Grote , koning der Franken
772
Begin van de Saksenoorlogen    [ 13 ]
25 december 800
Karel de Grote , keizer van het Heilige Roomse Rijk


804
Einde van de Saksenoorlogen    [ 13 ] en onderwerping en christianisering van de Saksen.
+/- 807
Bouw van verdedigingstorens aan de rivieren de Saale en de Elbe , aan de nieuwe Oost-grens van het Heilige Roomse Rijk . Een daarvan burcht of slot "Pfuhl" aan de Saale ten zuid-oosten van Maagdenburg.
28 januari 814
Karel de Grote , in Aken overleden
7 juli 876

Heinrich I , de Vogelaar , geboren te Memleben , Kaizerpfalz , Duitsland
919

Heinrich I tot koning gekroond
926 - 935


Tijdens wapenstilstand met de Hongaren onderwerpt Heinrich I verschillende Slavische stammen , o.a de Wenden , in het huidige Brandenburg en maakt ze schattingsplichtig aan hem.

Om aan hun belastingplicht aan Heinrich I te kunnen voldoen nodigden de onderworpen Slavische heersers mensen uit het westen uit zich in hun dun bevolkte gebieden te vestigen en te ontwikkelen.
+/- 935
Mensen van de burcht Pfuhle of uit de directe omgeving ervan vestigen zich dichtbij of in Lebus aan de Oder.Ze noemen zich "von Pfuhle" (zie: von Pfuhle..)
960 - 992Mieszko 1 , +/- 930 - 992    [ 18 ]
Hertog van Polen.


983


De Liutizaanse opstand van verenigde Slavische stammen maakte een einde aan de Saksische overheersing. Het gebied rond Lebus echter stond onder de invloed van de Poolse Hertog Mieszko I.
1260
Hildbrandt von Pfuel, eerste burgemeester van Wismar


? 1295
Hartwig Pful (Pul) , koopman te Lübeck " (zie: Hartwig Pful.)
1317
Hartwig Pful (Pul), koopman , koopt een pand aan de markt in Lübeck
1568
Begin van de 80-jarige oorlog in de Lage Landen
rond 1585
Theus Haeck , geboren in Gummersbach , Nordrhein-Westfalen
1609
Het 12 jarig bestand tussen de Republiek en Spanje.
Een periode van relatieve rust in de Lage Landen.
rond 1610
Michel Theussen Haeck , geboren in Gummersbach , Nordrhein-Westfalen


1618
Begin van de 30-jarige oorlog in Europa en voornamelijk in Duitse Staten.
rond 1620
Michel Theussen Haeck , vestigt zich in Ermelo. Hij zou dan ongeveer 10 jaar oud moeten zijn geweest. Waarschijnlijk zijn zijn ouders Gummersbach ontvlucht t.g.v. de 30-jarige oorlog. En hebben zich in , het dan relatief rustige , Nederland gevestigd.
1621
Einde van het 12 jarig bestand.


15 mei 1648
Vrede van Munster. Einde van de 80-jarige oorlog in de Lage Landen.
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd een soevereine staat.
Oktober 1648
Vrede van Osnabruck. Einde van de 30-jarige oorlog.