TIJDLIJN:-748 BC
Tiglath-Pileser III    [ 11 ] uit de bijbel bekend als Pul of Pu'lu komt aan de macht in Assyrie
-727 BC
Tiglath-Pileser III / Pul of Pu'lu sterft
0
Jaar 0 : begin van de jaartelling
2 april 747 of 748
Karel de Grote , geboren    [ 12 ]
9 oktober 768
Karel de Grote , koning der Franken
772
Begin van de Saksenoorlogen    [ 13 ]
25 december 800
Karel de Grote , keizer van het Heilige Roomse Rijk


804
Einde van de Saksenoorlogen    [ 13 ] en onderwerping en christianisering van de Saksen.
+/- 807
Bouw van verdedigingstorens aan de rivieren de Saale en de Elbe , aan de nieuwe Oost-grens van het Heilige Roomse Rijk . Een daarvan burcht of slot "Pfuhl" aan de Saale ten zuid-oosten van Maagdenburg.
28 januari 814
Karel de Grote , in Aken overleden


926
de familie "von Pfuel" vestigd zich dichtbij of in Lebus aan de Oder.
1260
Hildbrandt von Pfuel, eerste burgemeester van Wismar